Odbiór domu od dewelopera

Odbiór domu od dewelopera… i co dalej?

Odbiór domu  od dewelopera kończy pewien etap relacji z deweloperem i jest początkiem kolejnego rozdziału w życiu właściciela. Aby jednak móc w pełni cieszyć się urokami pachnącego nowością domu i skupić na wyposażaniu wnętrz, konieczne jest dopełnienie jeszcze szeregu formalności. Warto zrealizować je bez zbędnej zwłoki, ponieważ wszelkie zaniedbania w załatwieniu różnych spraw, mogą w rezultacie przysporzyć w przyszłości niepotrzebnych problemów. Spokojny sen w pięknym domu to podstawa, dlatego porządkujemy informacje odnośnie pozostałych obowiązków, jakie ciążą na posiadaczu nowego domu po odbiorze.

Umowa przeniesienia własności, czyli pożegnanie z deweloperem

Po podpisaniu protokołu odbioru domu, najważniejszą kwestią pozostaje umowa przeniesienia własności, która pieczętuje prawa do nieruchomości. Przeniesienie własności zawsze odbywa się na mocy aktu notarialnego. Do wizyty u notariusza dochodzi zazwyczaj po dokonaniu odbioru domu, najpóźniej w terminie określonym w deweloperskim prospekcie informacyjnym i/lub umowie przedwstępnej. Naturalną konsekwencją podpisania umowy przeniesienia własności, którą poprzedza rozliczenie finansowe z deweloperem/wykonawcą, jest ujawnienie tego faktu w księdze wieczystej. Powszechną praktyką jest powierzenie tego obowiązku notariuszowi, który pobiera z tego tytułu dodatkową opłatę przy sporządzeniu aktu notarialnego.

 

Wizyta w zakładzie energetycznym, gazowni i wodociągach

Standardowo, każdy oddany do użytku dom, wyposażony jest już w komplet liczników, które są efektem zawarcia stosownych umów z dostawcami mediów przez dewelopera. Jednym z elementów protokołu zdawczo-odbiorczego domu, jest informacja o stanie liczników (zużycia mediów). Wraz z odbiorem domu, obowiązki związane z opłatami za prąd, gaz czy wodę – przechodzą na właściciela. Świeżo upieczony posiadacz domu ma 14 dni na przepisanie liczników lub zawarcie nowych umów z dostawcami mediów. Najpopularniejszym i najprostszym rozwiązaniem jest przepisanie liczników. Ewentualny wybór nowego dostawcy energii elektrycznej, gazu i wody – rodzi konieczność wypowiedzenia dotychczasowych umów, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami/karami.

Procedura przepisania licznika lub zawarcia nowej umowy, różni się w zależności od konkretnego dostawcy. W każdym jednak przypadku, na wizytę w zakładzie energetycznym, gazowni i wodociągach, należy zabrać ze sobą podstawowe dokumenty, takie jak:

  • protokół odbioru nieruchomości,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty),
  • umowę zakupu domu, a najlepiej umowę przeniesienia własności (jeśli została już podpisana),
  • formularz/wniosek zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej dostawcy).

Czy trzeba składać deklarację podatku od nieruchomości?

Posiadanie własnego domu wiąże się także z obowiązkami podatkowymi, w tym koniecznością regulowania podatku od nieruchomości (za grunt i budynek). Cała procedura rozpoczyna się złożeniem w urzędzie miasta/gminy deklaracji podatku od nieruchomości – w terminie do 14 dni od momentu podpisania aktu notarialnego, na mocy którego dokonano przeniesienia własności. Na stronie internetowej każdego urzędu – publikowane są również aktualnie obowiązujące stawki podatku za powierzchnię użytkową, zależne m. in. od funkcji i wysokości poszczególnych pomieszczeń.

 

Podpisanie deklaracji śmieciowej – obowiązek każdego właściciela domu

Gdy został już wykonany odbiór domu od dewelopera, istotną sprawą jest ponadto dopełnienie formalności związanych z wywozem śmieci. Od kilku lat obowiązki w zakresie gospodarką odpadami przejęły gminy, które posiadają umowy z przedsiębiorstwami zajmującymi się utylizacją śmieci. To właśnie w gminie właściciel domu powinien złożyć stosowną deklarację, w której określa on m. in. typ i wielkość pojemników, częstotliwość wywozu oraz rodzaj odpadów. Na podstawie danych zawartych w deklaracji, naliczana jest comiesięczna opłata, jaką należy wnosić do gminy. Stawki za wywóz śmieci różnią się w zależności od lokalizacji (miasta) oraz tego – czy odpady komunalne będą segregowane, czy zmieszane.

 

A teraz po meldunek!

Obowiązek zameldowania dotyczy każdego, kto zamierza faktycznie zamieszkać w nowym domu. Jeśli z jakichś powodów nieruchomość nie będzie zamieszkiwana – nie ma konieczności meldunku. W przeciwnym razie, trzeba pofatygować się do urzędu miasta/gminy i dokonać meldunku – do 30 dni od chwili zamieszkania pod nowym adresem. W celu zameldowania należy przedstawić w wydziale spraw obywatelskich – druk zgłoszenia pobytu stałego bądź czasowego, dokument potwierdzający tytuł prawny do domu oraz dowód osobisty.