Warunki techniczne 2021

Warunki techniczne 2021 – najważniejsze informacje

W przyszłym roku, równo z wystrzałem korka od szampana, zmieniają się wymagania w zakresie energooszczędności dla nowo powstających budynków, które kryją się pod tajemniczym kryptonimem WT 2021 lub też Warunki Techniczne 2021. Zmiany dotyczą warunków technicznych, jakim – zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem – muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Od 2021 r. zaostrzeniu ulegają współczynniki determinujące stopień energooszczędności budynku, a modyfikacje wynikają z przyjętej polityki proekologicznej UE. Co zmiany te oznaczają dla osób planujących zakup nieruchomości mieszkalnej na rynku pierwotnym po roku 2020?

WT 2021, ale o co w ogóle chodzi?

Ponad dekadę temu Unia Europejska przyjęła tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny, w ramach którego wyznaczyła sobie cele proekologiczne, zwane również jako „3 x 20” (ograniczenie emisji CO2 o 20%, redukcja o 20% zużycia energii oraz udział OZE w ogólnym bilansie energetycznym na poziomie 20%). Konsekwencją podjętych przez wszystkie kraje zobowiązań, było opracowanie przez Polskę 3-etapowego dojścia do określonych w rozporządzeniu parametrów technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Po wprowadzonych już obostrzeniach z 2014 i 2017 r., nadchodzi czas ostatecznych zmian, ukierunkowanych na poprawę energooszczędności budynków, które zawierają właśnie Warunki Techniczne 2021.

Co takiego w budownictwie zmieniają Warunki Techniczne 2021?

Kluczowe zmiany dotyczą współczynnika przenikania ciepła U oraz współczynnika Ep, określającego m. in. roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Aktualnie dopuszczalny w budownictwie jednorodzinnym współczynnik Ep wynosi 95 kWh/m2/rok, jednak niebawem maksymalny jego poziom nie będzie mógł przekroczyć 70 kWh/m2/rok. Jak łatwo obliczyć, nowe budynki będą musiały być o ponad 26% bardziej energooszczędne, niż dotychczas. Jest to z pewnością dobra wiadomość dla użytkowników domów i ich portfeli, w których pozostanie pewna kwota oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii. W przypadku budownictwa wielorodzinnego, inwestorzy prywatni i deweloperzy muszą uwzględnić jeszcze niższy próg dla Ep, mianowicie 65 kWh/m2/rok.

Pozytywny oddźwięk dla domowego budżetu powinna mieć również zmiana dotycząca współczynnika przenikania ciepła U. Dalsze zmniejszenie tego parametru, a więc ograniczanie strat/ubytków ciepła, dotyczyć będzie ścian zewnętrznych, dachów, a także niektórych elementów stolarki (okna i drzwi balkonowych).

Jakich innowacji można się spodziewać w nowym budownictwie?

Aby deweloper czy inwestor indywidualny mógł osiągnąć wymagany próg energooszczędności budynku, będzie musiał zastosować szereg innowacyjnych rozwiązań oraz materiałów i elementów wykończeniowych o znacznie lepszym standardzie. Na pewno też część dotychczasowych technologii – będzie musiała zostać wzbogacona np. o dodatkowe warstwy izolacji termicznej czy przeciwwilgociowej.

W wielu przypadkach dobrą opcją będzie także inwestycja w zabudowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, np. fotowoltaika lub pompy ciepła oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań jak m. in. wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Będzie taniej, czyli… drożej?

Warto zdać sobie sprawę z faktu, że wraz z WT 2021 na pewno potanieją rachunki za ogrzewanie, ale z drugiej strony trzeba spodziewać się również wyższych cen na pierwotnym rynku nieruchomości. Lepszej jakości materiały i efektywniejsze technologie, jakie charakteryzować będą nowe budownictwo – w prostej linii muszą przełożyć się też na wzrost kosztów budowy. Na ostateczne efekty i… konsekwencje zmian – przyjdzie jeszcze chwilę zaczekać.

Warunki Techniczne 2021 a wartość nieruchomości

WT 2021 to materiały budowlane o lepszych parametrach izolacyjności, stolarka okienna i drzwiowa o niskim współczynniku przenikania ciepła, a także nowoczesne instalacje generujące wymierne oszczędności dla domu lub mieszkania. Nie ulega wątpliwości, że wszystko to wpłynie na wyższy standard nieruchomości, a tym samym na większą wartość wybudowanego od 2021 r. domu czy mieszkania w nowym budynku wielorodzinnym. Jeżeli jeszcze finalnie okaże się, że wymierne oszczędności wynikające z mniejszego zapotrzebowania na ciepło/energię – skompensują w znacznym stopniu koszty ewentualnej podwyżki cen materiałów/lokali – to przyszli posiadacze nowego lokum z pewnością będą usatysfakcjonowani nadchodzącymi zmianami.

 

Tefra House już teraz buduje domy, które spełniają wymagania WT 2021. Zapoznaj się z naszą ofertą mi.in. domy na sprzedaż w Wirach.